Översikt

David inriktar sin rådgivning inom immaterialrätt och konkurrensrätt mot klienter inom tekniktunga branscher

Han är advokat med inriktning mot immaterialrätt och EU & konkurrensrätt.

David har lång erfarenhet av att biträda klienter inom ett brett spektrum av immaterialrättsliga ärenden, bl a intrångsärenden, licensiering och strategisk rådgivning. Inom konkurrensrättsområdet har David biträtt klienter inför europeiska kommissionen och Konkurrensverket, som ombud både på klagandesidan och för klienter som är föremål för utredning.

Han biträder regelbundet klienter avseende upprättande och förhandling av olika typer av avtal och avtalsupplägg, såsom licensiering, distribution, samarbeten och IT-avtal. Davids klienter finns inom sektorer som life science, media och livsmedel.

Under hösten och våren 2013/2014 var David på secondment hos en ledande leverantör av IT-tjänster, där han biträdde klienten i den dagliga verksamheten, framförallt vad gäller granskning och förhandling av olika typer avtal.

David tog sin jur.kand. från Lunds universitet år 2006, och studerade därefter ett år på London School of Economics and Political Science, där han tog en LL:M.

Han har föreläst på specialkurser på juridiska fakulteten i Lund inom immaterialrätt och konkurrensrätt med särskilt fokus på innovationstunga branscher.

Innan David började på Bird & Bird i oktober 2009, var han biträdande jurist på en annan internationell byrå i Bryssel där han biträdde klienter inom en lång rad av konkurrensrättsliga och transaktionsrelaterade ärenden.

David är flytande på svenska, engelska och tyska.

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post