Översikt

Med en internationell bakgrund specialiserar Dasha sig i både nationell och internationell arbetsrätt.

Dasha är biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm med en stark internationell bakgrund.

Hon har erfarenhet av att arbeta på advokatbyråer i Dubai och Irak där hon behandlade ärenden som involverade både internationella och inhemska lagar. Dashas erfarenhet kompletteras av en vana vid att arbeta med människor från olika bakgrunder vilket har gett henne en djup förståelse för kulturella skillnader i internationella ärenden.

Innan Dasha anslöt sig till Bird & Bird i 2016 arbetade hon på en annan advokatbyrå i Svreige där hon behandlade varierande ärenden rörane arbetsrätt, samt uppsägningar och arbetsmiljö.

Efter att ha studerat vid både City Law School i London och Stockholms universitet har Dasha erhållit en juristexamen från bägge skolor. År 2010 kallades hon till advokatsamfundet The Honourable Society of the Inner Temple i London.

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post