Jag är biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm och har en stark internationell bakgrund.

Efter att ha studerat juridik i både England (The City Law School) och Sverige (Stockholms Universitet) har jag erhållit juristexamen från bägge jurisdiktioner. Jag har även erfarenhet av att arbeta på advokatbyråer i både Förenade Arabemiraten (Dubai) och Irak där jag hanterade ärenden som involverade bårde internationella och inhemska lagar.

Min erfarenhet kompetteras av en vana och ett starkt intresse vid att arbeta med människor från olika bakgrunder vilket har gett mig djup och värdefull förståelse för kulturella skillnader i arbetsrättsliga och internationella ärenden.

Innan jag anslöt mig till Bird & Bird 2016 arbetade jag på en annan advokatbyrå i Stockholm där jag hanterade olika ärenden inom arbetsrätten, inbegripande frågor rörande verksamhetsöverlåtelser, arbetsbrist och arbetsmiljö.

Min utbildning
  • LL.B The City Law School, London
  • BVC (Postgraduate diploma in Professional Legal Skills)
  • LL.M Stockholms universitet