Jag är counsel i vår Corporate Practice Group och ansvarig för vår sektorgrupp Retail & Consumer i Sverige. Jag är specialiserad på M&A och bolagsrätt.

Jag har omfattande erfarenhet som rådgivare till våra nationella och internationella klienter i komplexa gränsöverskridande transaktioner och av omfattande integrations- och omstruktureringsprojekt. Jag biträder även klienter löpande i kapitalmarknadstransaktioner och incitamentsprogram.

Baserat på min erfarenhet av omfattande integrations- och omstruktureringsprojekt, har jag som en del av ett globalt byråinitiativ, deltagit i framtagandet och implementeringen av ett antal projekt management verktyg för att förbättra vår klientservice och säkerställa att vi kan erbjuda en enhetlig hög servicenivå i gränsöverskridande transaktioner och projekt.

Som ansvarig för vår svenska Retail & Consumer sektorgrupp, ingår jag även i vårt internationella Food & Beverage leadership team. Inom Food & Beverage biträder vi ett brett spektra av livsmedelsföretag, inkluderande såväl några av världens mest kända varumärken som start-ups, i alla dess faser. För mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen inom sektorn för att kunna erbjuda våra klienter en service av högsta kvalité.

Jag är också aktiv inom våra sektorgrupper Tech & Comms och Media, Entertainment & Sports.

Jag anslöt till Bird & Bird 2009, dessförinnan arbetade jag fem år i M&A-gruppen på Linklaters.

Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund