Jag är ansvarig partner för Bird & Birds skatteavdelning i Sverige och har mer än 19 års erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning.

Jag har en djupgående kompetens inom företagsbeskattning med särskilt fokus på transaktioner och omstruktureringar. Jag har också erfarenhet av skatteprocesser och är enligt International Tax Review/World Tax en av Sveriges ledande fastighetsexperter.

Även om mitt fokus framförallt ligger på transaktioner och struktureringar, har jag även kontinuerligt arbetat med skattetvister och allmän skatterådgivning. Jag hjälper således våra klienter med allt från mindre skattefrågor till att ta ett övergripande ansvar för skatt och strukturering i privata och publika transaktioner. Jag har ett proaktivt tillvägagångssätt och ser alltid till att jag fullt ut förstår mina klienters affär, strategi samt mål, och anpassar mina råd utifrån detta.

Jag har särskild erfarenhet av rådgiving till fastighetsfonder, institutionella fastighetsägare och börsnoterade bygg- och fastighetsbolag, men mina klienter inkluderar även multinationella företag och private equity-företag.

Jag föreläser frekvent i Sverige och internationellt. Jag har skrivit ett stort antal artiklar om skatt, både i svenska och internationella publikationer och är även författare till boken "Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen" (Wolters Kluwer/Norstedts Juridik, 2015) samt 'Skatteflyktslagen - en kommentar' (Zeteo/Norstedts Juridik, 2017).

  • Barings AB, fastighetsförvärv/'forward funding' (1,3 miljarder kronor).
  • AF Gruppen AB, förvärv av HMB Holding AB.
  • Tempur Sealy International Inc, strategisk investering i SOVA-gruppen.
  • HSB Projektpartner AB, försäljning av SMÅA AB (620 miljoner kronor).
  • AF Gruppen AB, förvärv av Kanonaden Entreprenad AB.
Min utbildning
  • Jag har en jur. kand. från Lunds universitet (år 2000) och jag har även studerat företags- och nationalekonomi, statsvetenskap och affärsjuridik vid Lunds universitet, Göteborgs universitet och Suffolk University Law School.
Mina medlemskap
  • Medlem av Advokatsamfundet.