Jag är biträdande jurist i vår immaterialrättsgrupp i Stockholm och arbetar brett med immaterialrätt, tvistlösning och kommersiella kontrakt både nationellt och internationellt.

Sedan jag började på Bird & Bird år 2018 har jag arbetat med nationella och internationella frågor rörande till exempel media, marknadsföring, domännamn, spel och kommersiella kontrakt. Jag arbetar även med tvistlösning och immaterialrättsliga frågor vid transaktioner. Inom immaterialrätten är mitt huvudsakliga fokus upphovsrätt, varumärken och patent.

Jag har ett särskilt intresse för mediarelaterade frågor, vilket kanske är naturligt när man arbetar med immaterialrätt. Därför är jag medlem i sektorgruppen för Media, Entertainment and Sport. Jag är också medlem i sektorgruppen för Retail and Consumer. Arbetet inom grupperna gör att jag håller mig uppdaterad kring de senaste nyheterna och att jag får möjligheten att arbeta med marknadsledande företag inom respektive bransch.

Under studietiden arbetade jag på två andra svenska advokatbyråer, särskilt med bolagsrättsliga frågor och dataskydd.

Min utbildning
  • Uppsala Universitet, jur. kand. (2018)
  • University of Sussex, juridik, historia och kriminologi
  • Stockholms Universitet, franska och grekiska