Översikt

Anna har erfarenhet av att bistå klienter i diverse bolagsrättsliga frågor inom olika sektorer.

Anna är advokat i vår corporate-grupp med bas i Stockholm.

Hon är specialiserad inom M&A och allmän bolagsrätt och medlem i sektorgrupperna Tech & Comms, Media-, entertainment- and sport samt Energy & Utilities. Anna biträder såväl nationella som internationella klienter med rådgivning i såväl bolagsrättsliga frågor som inhemska och gränsöverskridande transaktioner, inklusive förvärv, joint ventures och omstruktureringar, dessutom har hon en omfattande erfarenhet av due diligence processer.

Innan Anna anslöt sig till Bird & Bird i december 2011 arbetade hon som bolagsjurist på DSB Sverige AB. Under sina studier arbetade hon dessutom som summer intern på Volito Aviation Services AB.

Anna erhöll sin jur. kand. vid Lunds universitet 2011.

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post