Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp och specialiserad inom M&A och allmän bolagsrätt

Sedan jag började på Bird & Bird 2011 har jag bistått klienter med transaktionsrelaterad rådgivning på alla nivåer av företags livscykler, från start-up och seed-investeringar till tillväxt-, expansionsfas och exit.

Jag har erfarenhet av att biträda både svenska och internationella klienter med rådgivning i såväl allmänna bolagsrättsligafrågor som transaktioner (både nationella och gränsöverskridande), inklusive förvärv, joint ventures, riskkapital och omstruktureringar, och strävar efter att skapa mervärde genom att ha en god förståelse för klientens bransch och affärsstrategi. Jag har omfattande erfarenhet av due diligence-processer och projektleder ofta team i flera jurisdiktioner.

Tillsammans med kollegor på våra internationella Bird & Bird-kontor har jag nyligen biträtt en global organisation som projektledare av en omfattande compliance-utredning i över 50 jurisdiktioner.

Jag har särskild erfarenhet av transaktioner inom teknologiintensiva branscher och är medlem i våra sektorgrupper Tech & Comms och Retail & Consumer.

Min utbildning
  • Lunds universitet, jur.kand. 2011
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund 2017