Jag arbetar som biträdande jurist i fastighetsgruppen och skattegruppen.

Jag började på Bird & Bird 2019. Som biträdande jurist i fastighets- och skattegruppen biträder jag klienter inom både nationella och internationella ärenden och inom flera rättsliga områden.

Min utbildning
  • LL.M. (Juristprogrammet), Uppsala universitet, 2019