Bird & Bird stärker sin position som ledande IP-byrå med två nya delägare i Norden

01-2008

Advokatbyrån Bird & Bird utser tre nya delägare per den 1 november: Sara Sparring i Sverige, Ella Mikkola i Finland och José María Cusí i Spanien.
Bird & Birds affärsjuridiska erbjudande i Norden, särskilt inom immaterialrätten, är ett av de starkaste på marknaden. De två nya delägarna i Sverige och Finland förstärker det internationella erbjudandet i Norden ytterligare.

Sara Sparring är specialiserad på immaterialrättsliga frågor med särskilt fokus på varumärken, mönsterskydd, piratkopiering och domännamn. Sara har stor erfarenhet av att biträda klienter såväl i tvister som i kommersiella frågor och hon har ett affärsfokus inom life science- branschen.

Ella Mikkola leder IP- och Life Sciences-grupperna på Bird & Birds Helsingforskontor. Ella har omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga processer samt andra nationella och internationella IP-ärenden, bland annat patent, upphovsrätt, varumärken och arbetstagares immaterialrätter, inom ett flertal högteknologiska områden.

Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner på Bird & Bird i Stockholm kommenterar: “Saras bidrag till byrån, och särskilt till den internationella IP-gruppen, är väl känt och uppskattat bland kollegor och av våra klienter. Med Sara och Ella i Bird & Birds delägargrupp förstärker vi vår position, både lokalt och internationellt, som ledande inom detta område.”

Jori Taipale, Managing Partner på Bird & Bird i Helsingfors, tillägger: “Sedan Ella kom till oss förra året har hon utvecklat IP- och Life Sciences-grupperna på ett framgångsrikt sätt och vår förmåga att leverera tjänster till klienter från hela den internationella IP-gruppen har förstärkts.”

Bird & Bird förstärker kontinuerligt sitt erbjudande inom immaterialrätt. Hösten 2008 blev experterna Ragnar Lundgren, Örjan Grundén och Giovanni Gozzo, alla från Gozzo Advokater, en del av IP-gruppen på Bird & Bird. Från och med 1 november har Bird & Bird totalt 215 delägare, varav 59 inom IP.