Bird & Bird ledande inom skatt

02-2011

Skattegruppen på Bird & Bird får fortsatt uppmärksamhet för sin expertis när Legal Media Group utnämner partner Mahmut Baran till en av de ledande skatterådgivarna i Sverige. Samtidigt växer sig Bird & Birds skattegrupp ännu starkare med fler medarbetare och utökat utbud.

Legal Media Group publicerade nyligen 2011-års ”Guide to the World's Leading Tax Advisers”. Mahmut Baran, partner på Bird & Birds Stockholmskontor, finns bland de 15 ledande skatterådgivarna i Sverige.
 
Mahmut Baran arbetar sedan 2006 på Bird & Bird och har över 20 års erfarenhet från Skatteverket och ledande affärsjuridisk advokatbyrå. Som skatteexpert är Mahmut också medförfattare till publikationerna ”Inkomstskatt – en lagkommentar” samt till Karnov.
Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner Bird & Bird Stockholm, kommenterar: "Vi är är väldigt stolta att ha Mahmut som kollega på Bird & Bird.  Mahmut har lång och oerhört gedigen erfarenhet, både från både myndighets- och byråvärlden. Hans kompetens är en fantastisk tillgång och till stor hjälp för våra klienter."
Rankinginstitutet Chambers & Partners omnämner även Mahmut i sin senaste bedömning av skattejurister i Sverige: ”A "creative" tax expert with "strong theoretical understanding," Mahmut Baran is “one of the brightest attorneys in the market,” ... His experience from his time at the Swedish tax authorities is greatly appreciated by clients involved in litigation.”

Bird & Birds skattegrupp leds av partner Christian Luthman och består idag av nio jurister som i mars kompletteras med ytterligare en biträdande jurist, Ola Ragnar Liljemark, som närmast kommer från Skatteverket. I augusti 2010 rekryterades Ulrika Hansson, Senior Counsel och en av landets mest framstående experter på mervärdesskatteområdet,  från skatteavdelningen på Finansdepartementet. Ulrika bidrar med en unik kompetens till byrån och dess klienter, senast i helgen genom en artikel på svd.se där hon debatterar den heta frågan gällande dubbelbeskattningen vid uttagande av moms vid internationella köp inom EU.

Gruppens samlade kompetens har resulterat i ett komplett erbjudande, unikt för den affärsjuridiska branschen. 


För mer information kontakta:

Christian Luthman
Partner och ansvarig för skattegruppen
Tel: 08-506 320 36
Email: christian.luthman@twobirds.com

Anna Christiansson
Marknadschef
Tel: 08-506 320 44
Email: anna.christiansson@twobirds.com

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med över 1100 medarbetare runtom i Europa och Asien. Vi har kontor i Beijing, Bratislava, Bryssel, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Prag, Rom, Shanghai, Singapore, Stockholm och Warszawa.