Bird & Bird inleder samarbete med Svensk Scenkonst

01-2013

Bird & Bird har inlett ett samarbete med Svensk Scenkonst, branschorganisationen
för arbetsgivare inom musik, dans och teater. Bird & Bird kommer att bistå
organisationen med frågor rörande bl.a. immateriella rättigheter, kommersiella avtal
och domtolsprocesser.

Svensk Scenkonst representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus,
danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter
inom den svenska scenkonsten. Organisationen verkar för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell
verksamhet, både nationellt och internationellt.

- Vi är mycket glada att från och med årsskiftet kunna presentera Bird & Bird som
Svensk Scenkonsts samarbetspartner. Genom detta samarbete kan vi förstärka vår
service till medlemmarna i frågor som rör bl.a. immaterialrätt och avtalsrätt. Bird &
Birds långa erfarenhet inom dessa områden kommer att vara till stor nytta för
medlemsföretagen, säger Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef på Svensk
Scenkonst.

Bird & Bird har lång erfarenhet av att biträda företag i media- kultur- och
underhållningsbranschen med alla typer av juridiska tjänster, bl.a. immaterialrätt,
kommersiell avtalsrätt, marknadsrätt, skattefrågor, processer och arbetsrätt.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 43, jim.runsten@twobirds.com

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21, fredrika.ahnborg@twobirds.com