Bird & Bird i oljetransaktion

 

07-2009

Bird & Bird och Gernandt & Danielsson biträdde när Temporär Förvaltning i Stockholm AB (tidigare Nordic Growth Market NGM Holding AB) förvärvade samtliga aktier och teckningsoptioner i oljebolaget Petrosibir AB genom en apportemission.

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas i Ryssland. Transaktionen genomfördes genom att Temporär Förvaltning i Stockholm AB (”TFS”) erbjöd aktieägarna i Petrosibir AB nyemitterade aktier i TFS. Samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Petrosibir AB accepterade erbjudandet vilket medförde att TFS emitterade totalt 139 246 835 aktier av serie B. De nya aktierna i TFS upptogs till handel i mitten av juni 2009.

Gernandt & Danielsson har varit legala rådgivare åt Temporär Förvaltning i Stockholm AB i samband med transaktionen. Gernandt & Danielssons team leddes av delägaren Mats Hugoson med biträde av advokaterna Candra Torebring och Fredrik Mörner.
Bird & Bird har varit legala rådgivare åt Petrosibir AB i samband med transaktionen. Bird & Birds team leddes av delägarna Jörgen Ekström, Hans Svensson samt Anders Nilsson med biträde av jur kand Helena Siljeström.

 

Författare

Anders Nilsson

Managing Partner
Förenade Arabemiraten

Ring mig på: +971 26108 100

Jörgen Ekström

Of Counsel
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00