Bird & Bird har biträtt vid Råbe Industrikonsults försäljning till Rejlerkoncernen

10-2010

Råbe Industrikonsult, med kontor i Västerås, Sollentuna, Forsmark, Kalmar, Helsingborg, Göteborg och Örnsköldsvik, erbjuder tjänster inom projektledning, process- och anläggningskonstruktion, hållfasthets- och strömningsberäkningar samt riskanalys till i huvudsak kärnkraftsindustrin. Bolaget har cirka 70 medarbetare inklusive underkonsulter. Råbe Industrikonsult omsätter cirka 80 mkr med god lönsamhet och kommer tills vidare att fortsätta som självständigt dotterbolag inom Rejlers.

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Rejlers förvärv av Råbe Industrikonsult har skett genom dels en nyemission om 500 000 aktier av serie B i Rejlerkoncernen AB, dels genom kontant betalning. Tillträde skedde den 1 oktober 2010.

Bird & Birds team leddes av delägaren Andreas Börjesson.

För mer information kontakta:

Andreas Börjesson
Delägare
Tel: 08-506 320 17
Email: andreas.borjesson@twobirds.com

Anna Christiansson

Pressansvarig
Tel: 08-506 320 44
Email: anna.christiansson@twobirds.com

Om Bird & Bird
Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med över 1100 medarbetare runt om i
Europa och Asien. Vi har kontor i Beijing, Bratislava, Bryssel, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt,
Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Prag, Rom,
Shanghai, Singapore, Stockholm och Warszawa.
För mer information, se www.twobirds.com