Bird & Bird fortsätter företräda BrainHeart Capital i telekomtransaktioner

08-2010

Brainheart Capital och Bird & Bird fortsätter samarbeta i BrainHeartgruppens
företagstransaktioner, senast då BrainHearts holdingbolag Swefour säljer
mobiltjänstleverantören Spinbox till Alltele samt mobiloperatören Spring Mobil till Tele2.

BrainHeart Capitals holdingbolag Swefour har sålt mobiloperatören Spinbox till telekomuppstickaren Alltele. AllTeles förvärv av Spinbox, med ca 80 Mkr i omsättning och 2 500 små till medelstora företagskunder, betalades via nyemitterade aktier i Alltele. Tillträde skedde under andra halvan av april 2010, men med ekonomisk effekt per den 1 april 2010. Bird & Bird har bistått BrainHeart i den strukturerade processen som föregått försäljningen.

Bird & Bird har vidare assisterat Swefour i försäljningen av bolagets kvarvarande andel i Spring Mobil till Tele2, som därmed blir ensam ägare av operatören, för ca 100 Mkr på skuldfri basis. Transaktionen krävde godkännande av Konkurrensverkets vilket lämnades i juli månad 2010.

Bird & Bird är BrainHeart gruppens juridiska rådgivare inom företrädesvis regulatroiska frågor, bolagsfrågor och transaktioner sedan 2003. Bird & Birds team om löpande arbetar för Brainheart har leds av av Andreas Börjesson, delägare i byråns Corporate grupp, men inkluderat även medarbetare från ett flertal andra arbetsgrupper, däribland Mahmut Baran, Henrik Nilsson, Oskar Arndt, Helena Siljeström, Annika Svanberg och Helena Dahlin.

-Slut-

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Börjesson, delägare Bird & Bird & Bird
Tel: +46 8 506 320 17
E-mail: andreas.borjeson@twobirds.com

Anna Christiansson,
Marknadschef Bird & Bird
Tel: +46 8 506 320 44
E-mail: anna.christiansson@twobirds.com