Bird & Bird företräder Infopaq vid förvärv av Cision Sverige AB och Cision Norge A/S

03-2009

Bird & Bird har företrätt Infopaq Nordic ApS vid förvärvet av Cision Sverige AB och Cision Norge A/S från Cision AB (publ).

Cision AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra verksamheten inom tjänsteområdena Monitor och Analyze i såväl Sverige som Norge till Infopaq Nordic ApS, ett ledande företag på den nordiska marknaden för mediebevakning och analystjänster. Transaktionen omfattar Cision ABs bägge dotterbolag Cision Sverige AB och Cision Norge A/S.

Bird & Birds team bestod av Andreas Börjesson, Mahmut Baran, Magnus Berterud, Oskar Arndt, Helena Siljeström och Anders Hellström.

För ytterligare information kontakta Andreas Börjesson, tel. 08-506 320 00.
För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Fredrika Ahnborg tel. 08-506 320 00.