Bird & Bird expanderar i Sverige

 

12-2011

Bird & Birds Stockholmskontor har expanderat snabbt med en nära 20 %
ökning av antalet anställda sedan september i år. Den främsta orsaken är
den ökade efterfrågan på rådgivning från gamla såväl som nya klienter.Bird & Bird växer snabbt även på internationell nivå. Under 2011 har bolaget öppnat två nya kontor; i Hamburg och Abu Dhabi. Under de senaste fem åren har Bird & Bird öppnat 10 nya kontor och idag är över 1600 personer verksamma på 23 kontor i 16 länder. Det svenska kontoret sysselsätter nu ca 110 anställda.


- I Sverige har vi lyckats fortsätta växa i en tuff marknad. Vi har sett en ökad
efterfrågan bland annat på projekt som omfattar både Sverige och Finland och vår corporate-grupp har fått mycket positiv uppmärksamhet. Detta har lett till ett behov av fler resurser. Vi har också lagt ett ökat fokus på området offentlig upphandling och gruppen har utökats med flera nya medarbetare. Även grupperna för kommersiell avtalsrätt, process- och skatterätt har vuxit ordentligt.
Våra klienter uppskattar proaktivitet och vi har fortsatt stärka vårt branschfokus. Samtliga branschgrupper; IT, telekom, media, life science, flyg, energi och basindustri har vuxit, såväl i antal nya kollegor som klienter. Sammanfattningsvis har vi haft en bra utveckling för Bird & Bird i Sverige under 2011, säger Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner för Bird & Bird i Stockholm.

För mer information:


Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner Stockholm, Bird & Bird,
08-506 320 87, katarina.ahlberg@twobirds.com


Ylva Gnosse, Marknads och Affärsutvecklingschef, Bird & Bird,
0734-242044, ylva.gnosse@twobirds.com

 

Författare