Bird & Bird biträder aktieägarna vid försäljning av mobilparkeringsbolaget EasyPark till Verdane

03-2012

Bird & Bird har biträtt säljarna när Verdane Capital VII blir ny majoritetsägare i mobilparkeringsbolaget EasyPark.  Efter transaktionen äger Verdane över 50% av bolaget. Övriga ägare består av de tidigare ägarna Ledstiernan, Marinvest och bolagets ledning som ökar sitt ägande.

EasyPark har en ledande position på den nordiska mobilparkeringsmarknaden med nära 200 avtal med städer och parkeringsbolag. Genom EasyParks tjänster kan man, bl.a. genom appar för iPhone och Android, betala för parkering med mobilen i alla nordiska länder.

De nya ägarstrukturen gör det möjligt för EasyPark att fortsätta med plattformsinvesteringar för att skapa tjänster som exempelvis elbilsladdning och skapar också en bättre position för etablering i nya marknader.

Bird & Birds team leddes av delägaren Andreas Börjesson och bestod i övrigt av Caroline Carlshamre och Jacob Blidberg.

 

Mer information:

Andreas Börjesson, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 17,  andreas.borjesson@twobirds.com  

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21,  fredrika.ahnborg@twobirds.com