Bird & Bird biträder Talentum i mediatransaktion

 

08-2011

Bird & Bird har biträtt Talentum vid försäljningen av Sverige Bygger och Norge Bygges till Docu Group.

Sverige Bygger och Norge Bygges är marknadsledande leverantörer av användarvänlig information och marknadsföringstjänster för byggindustrin. Verksamheten förvärvades under 2009 (även då med biträde av Bird & Bird).

Talentum ger ut information till beslutsfattare inom områdena teknik, ekonomi, finans, marknadsföring, juridik, arbetsrätt och HR. Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Finland och Sverige. Nettoomsättningen uppgick 2010 till EUR 81 miljoner. Talentum Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Docu Group kontrolleras av GMT Communications Partners.

Bird & Birds team leddes av delägaren Hans Svensson och bestod i övrigt av bl a Caroline Carlshamre (Stockholm), Mikko Ahonen (Helsingfors), samt Helena Dahlin (Stockholm).

Hans Svensson: ” Talentum är ett bra exempel på klienter som vi kan erbjuda en integrerad tjänst, tillsammans med vårt Helsingforskontor. Vi upplever, inte minst inom M&A, en påtaglig ökning av antalet klienter som väljer oss pga av vår internationella närvaro .”


För mer information var vänlig kontakta:

Hans Svensson
Delägare
Tel: 08-506 320 48
Email: hans.svensson@twobirds.com

Ylva Gnosse
Marknads och Affärsutvecklingschef
Tel: 0734-242044
Email: ylva.gnosse@twobirds.com

 

Författare

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00