Bird & Bird biträder Oasmia Pharmaceuticals AB (publ) i samband med nyemission

 

12-2010

Bird & Bird har biträtt Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband med den nyligen genomförda nyemissionen om 240 miljoner kronor. Bird & Bird har biträtt med bl a strukturering av emissionen och upprättande av prospekt.  Bird & Birds team bestod av Hans Svensson (corporate partner), Caroline Carlshamre, Mahmut Baran (tax partner), Ragnar Lundgren (IP partner), Magnus Berterud, Staffan Seger och Jacob Blidberg. Carnegie Investment Bank har varit finansiell rådgivare till Oasmia.  
 
Oasmia utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Hans Svensson kommenterar:  ”Läkemedelsbolag i tidiga skeden möter generellt sett mycket utmanande marknadsförhållanden och vi är därför särskilt glada över att ha kunnat biträda Oasmia i en kapitalanskaffning som är tänkt att finansiera verksamheten tills dess att bolagets första och mycket intressanta läkemedel kan lanseras.”

Julian Aleksov, VD Oasmia, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda och tacksamma att emissionsprocessen har kunnat fullföljas enligt plan. De sålunda tillförda medlen skall bl a finansiera verksamheten fram till dess egna intäkter kommer att genereras i tillräcklig omfattning. Den finansiella situationen efter genomförd emission kommer också väsentligt stärka bolagets position i framtida förhandlingar med potentiella licenstagare. Bird & Birds del i framgången med nyemissionen kan inte nog värderas och deras insats har präglats av stor kunnighet och noggrannhet.”


-Slut-

För mer information kontakta:

Hans Svensson
Delägare
Tel: 08-506 320 48
Email: hans.svensson@twobirds.com

Anna Christiansson
Pressansvarig
Tel: 08-506 320 44
Email: anna.christiansson@twobirds.com

Om Bird & Bird
Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med över 1100 medarbetare runtom i Europa och Asien. Vi har kontor i Beijing, Bratislava, Bryssel, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Prag, Rom, Shanghai, Singapore, Stockholm och Warszawa.

 

Författare

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00