Bird & Bird biträder Northland Resources i samband med bryggfinansiering av järnmalmsprojekt

12-2011

Bird & Bird har biträtt Northland Resources i samband med avtal om bryggfinansiering på 50 miljoner USD med Standard Bank of South Africa Limited.

Avtalet med Standard Bank säkrar finansieringen för investeringarna i det s.k. Kaunisvaaraprojektet utanför Pajala till och med första kvartalet 2012 då Northland
ska ha säkrat den långtidsfinansiering som krävs för att projektet ska gå i produktion under det fjärde kvartelet 2012.

Bird & Bird biträder kontinuerligt prospekterings- och gruvbolaget Northland Resources i utvecklingen och finansieringen av koncernens järnmalmsportfölj i norra
Sverige och Finland. För ytterligare information om Northland, se www.northland.eu.

Bird & Birds team leddes av delägaren Jim Runsten och bestod i övrigt av Anders Hellström och Helena Dahlin.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 17, jim.runsten@twobirds.com

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21, fredrika.ahnborg@twobirds.com