Bird & Bird biträder Northland Resources i samband med finansiering av järnmalmsprojekt

02-2012

Bird & Bird har biträtt Northland Resources i samband med genomförandet av en nyemission av aktier motsvarande 325 miljoner USD och företagsobligationer motsvarande 350 miljoner USD.

Northland är ett internationellt gruvbolag, noterat på börserna i Toronto och Oslo. Bolaget kontrollerar två närliggande gruvprojekt; ett rent järnmalmsprojekt i Kaunisvaara i närheten av Pajala i Sverige och ett järnmalmsprojekt med inslag av koppar och guld i Hannukainen utanför Kolari i Finland. Den genomförda finansieringen är avsedd att förse Kaunisvaaraprojektet med nödvändig finansiering till dess att projektet självständigt generar ett positivt kassaflöde samt att genomföra en s.k. DFS för Hannukainenprojektet.  För ytterligare information om Northland, se www.northland.eu.

Bird & Bird biträder kontinuerligt prospekterings- och gruvbolaget Northland Resources i utvecklingen och finansieringen av koncernens järnmalmsportfölj i norra Sverige och Finland.

- Vi har valt att samarbeta med Bird & Bird på grund av deras gedigna erfarenhet av gruvverksamhet och är mycket glada för den synnerligen affärsinriktade och höga servicegrad som vi får. Jim och hans team har varit mycket uppskattade under hela denna finansieringsprocess och bidragit inte bara ur ett legalt perspektiv utan även ur ett strategiskt perspektiv, säger Northlands koncernchef Karl-Axel Waplan.

Bird & Birds team leddes av delägaren Jim Runsten och bestod i övrigt av Anders Hellström, Helena Dahlin, Peter Eriksson, Caroline Carlshamre och Oskar Arndt i Sverige, Jori Taipale och Mikko Lukkonen i Finland, och Trystan Tether och Isabel Evans i England.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 43,  jim.runsten@twobirds.com  

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21,  fredrika.ahnborg@twobirds.com