Bird & Bird biträder Nordic Iron Ore i mångmiljonfinansiering

06-2012

Bird & Bird har biträtt gruvbolaget Nordic Iron Ore AB (publ) vid genomförandet av en finansiering om 60 miljoner kronor genom ett konvertibelt lån som tecknats både av befintliga ägare och ett större antal nya investerare.

Nordic Iron Ore grundades 2008 och är ett gruv- och prospekteringsbolag med med målet är att återuppta och utveckla produktionen av järnmalm i Blötberget och Håksberg som tillsammans bildar Ludvika gruvor i södra Dalarna. Dessutom avser bolaget att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dem till järnmalmsreserver, främst genom prospektering och undersökning av Väsman-fältet, som förbinder Ludvika gruvor.

Bird & Bird har lång erfarenhet av gruvindustrin och har biträtt klienter i branschen i  över 25 år.

- Bird & Birds team har stöttat oss genom hela processen och inte bara bidragit på det juridiska planet utan också fungerat som en strategisk partner. Deras långa erfarenhet av branschen och förståelsen för de utmaningar vi ställs inför är särskilt värdefullt, säger Christer Lindqvist VD för Nordic Iron Ore.

Bird & Birds team bestod av delägarna Jim Runsten och Andreas Börjesson, samt biträdande jurist Oskar Arndt.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 43,  jim.runsten@twobirds.com  

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21,  fredrika.ahnborg@twobirds.com