Bird & Bird biträder Meerwind AB i samband med offentligt bud på Rörvik

 

08-2010

Bird & Bird har assisterat Meerwind AB, det helägda dotterbolaget till Gunvor Groups holdingbolag Clearwater Advisors Corp., i samband med deras offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ). Gunvor Group är en av världens största oberoende energihandelsföretag med en omsättning på 53 miljarder dollar år 2009. Gruppen har under senare år expanderat internationellt och sedan 2009 diversifierat verksamheten, som tidigare framförallt varit inriktad på handel med olja, till andra energislag med syfte att skapa en integrerad global energikoncern. Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige inom affärsområdena Timber och Råvara.

Bird & Birds team har bestått av Andreas Börjesson, Hans Svensson, Caroline Carlshamre, Oskar Arndt och David Nilsson. Medarbetare vid byråns kontor i Rom och Düsseldorf har även varit behjälpliga med konkurrensrättslig rådgivning i Italien respektive Tyskland.

-Slut-

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Börjesson, delägare Bird & Bird & Bird
Tel: +46 8 506 320 17
E-mail: andreas.borjeson@twobirds.com

Anna Christiansson,
Pressansvarig Bird & Bird
Tel: +46 8 506 320 44
E-mail: anna.christiansson@twobirds.com

 

Författare

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00