Bird & Bird biträder HEBA Fastighets AB vid förvärv av tomträtter i Hökarängen

04-2010

HEBA förvärvar tio tomträtter i Hökarängen.

Bird & Bird har biträtt HEBA när bostadsföretaget genom bolagsköp förvärvat tio tomträtter med sammanlagt 296 lägenheter i Hökarängen. Det underliggande värdet på tomträtterna uppgår till 356 Mkr. De 16 byggnaderna är totalrenoverade under perioden 2004-2008 och förvärvet följer HEBA:s strategi att växa i Stockholmsområdet och samtidigt föryngra fastighetsbeståndet. I och med förvärvet i Hökarängen har HEBA under 2010, tillsammans med förvärven i Liljeholmen och Hägernäs Strand, också dessa med biträde av Bird & Bird, utökat sitt innehav av bostadslägenheter med 420 lägenheter.

HEBA Fastighets AB företräddes av Bird & Bird genom Johanna Olsson, Dick Poppelman, Mahmut Baran och Julia Tegnebratt.

För mer information vänligen kontakta:

Jim Runsten
Delägare Bird & Bird
Tel: +46 8 506 320 43
E-mail: jim.runsten@twobirds.com

Anna Christiansson
Pressansvarig Bird & Bird
Tel: +46 8 506 320 44
E-mail: anna.christiansson@twobirds.com


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Beijing, Bratislava, Bryssel, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Prag, Rom, Shanghai, Singapore, Stockholm och Warszawa. Bird & Bird utsågs 2009 till “Service Provider of the year” vid Investor AllStar Awards.