Bird & Bird biträder Arena Personal- koncernens ägarbolag i strategiskt förvärv

09-2011

Ett team från Bird & Bird har biträtt SMTW Personal Holding, majoritetsägt av private equity-fonden NorgesInvestor, vid förvärvet av Arbetslivsresurs från Svenska staten. Köpesumman uppgår till 145 Mkr.

Den nya koncernen kombinerar Arena Personal-koncernens bemannings- och rekryteringstjänster med Arbetslivsresurs tjänster inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering.

Arbetslivsresurs får tillgång till Arena Personal-koncernens relationer till en bredare grupp av arbetsgivare och skapar härigenom förutsättningar för fler människor att komma tillbaka i arbete. Arena Personal-koncernen får genom Arbetslivsresurs närvaro på 40 orter i landet goda möjligheter till fortsatt expansion.    

Den nya koncernens erbjudande innefattar att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla men också avveckla medarbetare - ett komplett utbud av HR-tjänster. Verksamheten kommer att bedrivas genom de enskilda företagen.

Den nya koncernen får cirka 350 anställda och beräknas omsätta drygt 600 Mkr 2011.

Bird & Birds team bestod av Rickard Poppelman, Oskar Arndt, Maria Engström och David Nilsson.


För mer information var vänlig kontakta:

Rickard Poppelman
Delägare
Tel: 08-506 320 35
Email: rickard.poppelman@twobirds.com

Fredrika Ahnborg
Marknad & informationskoordinator
Tel: 08-501 097 21
Email: fredrika.ahnborg@twobirds.com