Bird & Birds Life Science & Healthcare-grupp växer - Ersen Bethersen ansluter som Counsel

03-2020

Ersen, som ansluter den 1 april 2020, kommer närmast från en befattning som Chief Compliance Officer på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har lång erfarenhet av att arbeta nära stora läkemedels- och medtech-bolag, liksom stora vårdgivare och Nobelprisutdelande institut. Hans expertis innefattar complianceprogram inom vårdsektorn och att lämna rådgivning till vetenskapsmän i juridiska, etiska och regulatoriska frågor.  

Bird & Bird är internationellt erkänt som ledande inom Life Sciences & Healthcare och topprankas kontinuerligt.  Rekryteringen av Ersen skapar ytterligare möjligheter att erbjuda rådgivning till byråns internationella klienter med intressen på den svenska marknaden. Hans djupa förståelse för områden som kliniska prövningar och dataskydd, de särskilda villkor som gäller för läkemedelsbolag, samt tillämpningen av regulatoriska skyldigheter för Life Science- och vårdföretag stärker Bird & Birds position som en världsledande byrå inom Life Sciences & Healthcare.

Mårten Willamo, Managing Partner på Bird & Bird i Sverige kommenterar: "Vi är mycket glada att välkomna Ersen till Bird & Bird. Hans omfattande branschkunskap i kombination med särskild expertis inom regulatoriska frågor och compliance stärker vårt erbjudande till klienter i Sverige och internationellt ytterligare."

Gabriel Lidman, ansvarig för immaterialrätts- och tivstelösningsgrupperna i Stockholm kommenterar: "Ersens imponerande bakgrund och särskilda erfarenhet inom Life Sciences & Healthcare-branschen är ett fantastiskt tillskott till en redan stark dispute resolution och investigations-praktik i Stockholm." 

Ersen tillägger: "Bird & Birds ledande ställning inom Life Sciences & Healthcare internationellt skapar en spännande plattform att vidareutveckla det svenska erbjudandet till nya och existerande klienter. Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta tillsammans med mina nya kollegor i Sverige och resten av världen."