Bird & Bird har biträtt Image Systems i samband med företrädesemission om 66,3 miljoner kronor

01-2019

Bird & Bird har biträtt Image Systems AB i samband med bolagets företrädesemission om 66,3 miljoner kronor. Image Systems AB är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt inom beröringsfri mätteknik och högupplöst bildbehandling i främst Nordamerika och Europa. 

Ansvarig partner för Bird & Birds team var Ola Lidström.