Bird & Bird företräder AF Gruppen i förvärvet av 70 procent av aktierna i HMB Holding AB.

01-2019

Bird & Bird har företrätt den norska bygg- och industrikoncernen AF Gruppen vid deras förvärv av 70 procent av aktierna i HMB Holding AB. Köpare är AF Gruppen Sverige AB. Resterande 30 procent av aktierna ägs av nyckelpersoner i bolaget. Hela rörelsen i HMB Holding AB värderas till 600 MSEK.

AF Gruppen är en av Norges ledande bygg- och industrikoncerner med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling, offshore, energi- och miljöteknologi. I Sverige bedriver AF Gruppen verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och miljö. Med förvärvet av HMB, tar AF Gruppen ytterligare ett steg framåt i sin Sverigesatsning.

HMB grundades i Dalarna 1994 och är ett byggföretag. HMB utför både kommersiella byggen, bostäder och alla typer av entreprenadformer. HMB finns i Stockholm/Mälardalen samt Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland.

Caroline Grotenfelt (Counsel) har lett projektet tillsammans med Anna Gustafsson (Senior Associate) och teamet på AF Gruppen. Projektgruppen hos Bird & Bird bestod även av Carl-Magnus Uggla (skatt), Tanja Tuominen (fastighet), Sofia Ekeryd (corporate) och Morten Nissen (konkurrensrätt).

Sofie Sjåtil, Head of M&A AF Gruppen: "Vi är stolta över att välkomna HMB till AF-familjen och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med våra nya kollegor. Med förvärvet av HMB blir vi en stor aktör inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Bird & Bird har återigen varit en viktig bidragsgivare i vårt team, för att landa denna för vår bransch relativt stora transaktion, och bidragit med professionalism, noggrannhet och expertis."