​Bird & Bird har biträtt HEBA Fastighets AB vid förvärv av ungdomsbostäder av Wästbygg i Hökarängen.

06-2018

Bird & Bird har biträtt HEBA Fastighets AB vid förvärv av ungdomsbostäder av Wästbygg i Hökarängen. 

Förvärvet genomförs som en så kallad forward funding-affär. HEBA förvärvar samtliga aktier i Hökarängen Ungdomsbostäder AB, som innehar tomträtten för fastigheten och som tecknar ett totalentreprenadavtal med Wästbygg för uppförandet av bostäderna. Den planerade byggnationen omfattar ca 3000 kvm bostadsarea fördelat på 85 lägenheter. Värdet på affären inklusive ersättning för totalentreprenaden uppgår till cirka 140 Mkr.

Bird & Birds team bestod av Jan Berg och Tanja Tuominen.