Bird & Bird biträder HEBA Fastighets AB vid förvärv av Skanska Hyresbostäder i Täby Park.

06-2018

Bird & Bird har biträtt HEBA Fastighets AB vid förvärv av ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder i Täby Park.

Affären genomförs som en bolagsaffär och HEBA tillträder aktierna och därmed indirekt fastigheten i samband med färdigställandet av projektet i december 2020. HEBAs totala investering i projektet uppgår till 449 miljoner kronor. Projektet inkluderar uppförande av fyra hyreshus med sammantaget 142 lägenheter, 140 kvm lokalyta och 61 garageplatser med totalt 14 500 kvm BTA. Med detta fastighetsförvärv ökar HEBA sitt fastighetsbestånd i Täby till sammantaget 194 lägenheter och två äldreboende.

Bird & Birds team bestod av Jan Berg (ansvarig Partner) och Tanja Tuominen (Senior Associate).