Bird & Bird biträder när Stål & Hyr Group förvärvar Aros Hyresmaskiner.

11-2018

Stål & Hyr Group tar ännu ett steg i sin strategi att bli rikstäckande i Sverige och stärker samtidigt sin position i Stockholmsregionen genom sitt senaste förvärv av Aros Hyresmaskiner i Västerås Aktiebolag.

Stål & Hyr Group ingår sedan våren 2018 i Renta Group, en finsk uthyrningskoncern och portföljbolag till det finska riskkapitalbolaget Intera Partners. Renta Group har expanderat kraftigt senaste åren till nuvarande 58 depåer med över 450 anställda genom en rad förvärv och egna nyetableringar i Finland, Sverige och Norge. Förvärvet av Aros Hyresmaskiner är det andra tilläggsförvärvet sedan Renta Groups inträde i Sverige och följs av förvärvet av Hyrcenter Nerike och WEBB Rental som annonserades i september 2018.

Bird & Bird har tack vare sin starka ställning i Norden och expertis kring transaktioner kunnat vara med från dag ett då Renta Group gjorde sitt inträde på den svenska marknaden genom plattformsförvärvet av Stål & Hyr Group.

Bird & Birds kärnteam bestod av Mårten Willamo, Sebastian Westerling och Lucas Magnusson med assistans av kollegor i Stockholm samt vid Bird & Birds Helsingforskontor.