Bird & Bird biträder i svensk-finsk transaktion när Renta köper Stål & Hyr Group av Accent Equity

04-2018

Bird & Bird har biträtt den finska uthyrningskoncernen Renta, ett portföljbolag till det finska riskkapitalbolaget Intera Partners, i dess internationella expansion genom förvärv av svenska Stål & Hyr Group.

Stål & Hyr Groups ägare, Accent Equity och minoritetsägare, har tecknat ett avtal om att sälja Stål & Hyr Group till Renta, en finsk uthyrningskoncern som etablerades 2016. Renta har sedan dess vuxit stadigt, främst genom egna nyetableringar av depåer, och är nu rikstäckande med över 25 depåer i Finland. Omsättningen 2018 (pro forma) för Renta koncernen efter förvärvet förväntas uppgå till ungefär 110 MEUR och koncernen kommer sammanlagt ha över 300 anställda.

Förvärvet av Stål & Hyr Group är ett första steg i Rentas ambition att inom två år bli rikstäckande i Sverige och att expandera internationellt.
Ägarskiftet väntas ske under det andra kvartalet 2018, efter sedvanligt godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Bird & Birds kärnteam bestod av Mårten Willamo, Johanna Wärnberg, Sebastian Westerling och Ottilia Boström.