Bird & Bird biträder Stål & Hyr Group i köpet av WEBB Rental Örebro och Hyrcenter Nerike

09-2018

Stål & Hyr Group tar nu ytterligare ett steg närmre sin ambition om att bli rikstäckande i Sverige när det nu står klart att Stål & Hyr Group går samman med Hyrcenter Nerike AB och WEBB Rental Örebro AB.

Stål & Hyr Group är en del av Renta Group, en finsk uthyrningskoncern och portföljbolag till det finska riskkapitalbolaget Intera Partners. Renta Group har vuxit stadigt, främst genom egna nyetableringar av depåer, och är nu rikstäckande med över 25 depåer i Finland. Omsättningen 2018 (pro forma) för Renta-koncernen efter förvärvet förväntas uppgå till ungefär 120 MEUR och koncernen kommer sammanlagt ha över 350 anställda.

Bird & Bird har varit med från dag ett då Renta gjorde sitt inträde på den svenska marknaden genom plattformsförvärvet av Stål & Hyr Group.

Bird & Birds kärnteam bestod av Mårten Willamo, Johan Bohm och Sebastian Westerling med assistans av både kollegor i Stockholm samt vid Bird & Birds Helsingforskontor.