Swedish corporate team advises travel company Etraveli on sale to CVC Capital Partners

06-2017

Bird & Bird har biträtt Etravelis management team i samband med ägarförändringar i bolaget. Denna gång är det riskkapitalbolaget CVC som förvärvar majoriteten av aktierna i bolaget. Affären offentliggjordes den 20 juni och köpeskillingen uppgår till 508 miljoner euro (ca 4.950 miljoner kronor). 

Grunden för vad som idag är Etraveli lades i och med sammanslagningen mellan Seat 24 och Svenska Resegruppen 2007. Aktierna i bolaget har bytt händer ett antal gånger under åren. Bland tidigare ägare märks riskkapitalbolagen Norvestor och Segulah och nu senast den noterade tyska medie-koncernen Prosieben. Prosieben förvärvade bolaget 2015 men avyttrar nu, redan 18 månader senare, bolaget som återigen blir riskkapitalägt. Bird & Bird har biträtt management genom samtliga ägarförändringar.

Jan Berg, partner, har lett projektet från Bird & Bird, tillsammans med Rickard Poppelman, partner. Carl-Magnus Uggla, partner, har bitträtt med rådgivning i skattefrågor.

"Bolagets framgångssaga är ett bra exempel på att den traditionella Private Equity-strukturen med en företagsledning motiverad genom delägande fungerar. Det har varit en förmån att följa management i denna resa och förhoppningsvis många fler framöver." säger Rickard Poppelman