Bird & Bird företräder AF Gruppen i förvärvet av 70 procent av aktierna i Kanonaden Entreprenad AB.

02-2017

Bird & Bird har företrätt den norska bygg- och industrikoncernen AF Gruppen vid deras förvärv av 70 procent av aktierna i Kanonaden Entreprenad AB. Köpare är AF Gruppen Sverige AB. Resterande 30 procent av aktierna ägs av nyckelpersoner i bolaget. Affären omfattar även Kanonadens helägda dotterbolag Kanonaden Entreprenad Öst AB, Bergbolaget i Götaland AB och Kanonaden Täkt och Förvaltning AB. Hela rörelsen i Kanonaden Entreprenad AB värderas till 260 MSEK.

AF Gruppen är en av Norges ledande bygg- och industrikoncerner med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling, offshore, energi- och miljöteknologi. I Sverige bedriver koncernen sedan länge byggverksamhet i främst sydvästra Sverige, genom dotterbolag i regionen. Kanonaden Entreprenad AB är ett svenskt anläggningsbolag verksamt inom markarbeten, vatten- och dräneringsarbeten, betongarbeten, fjärrvärme, kabelförläggning, vindkraft och vägbyggen, i södra Sverige inklusive Stockholm och Göteborg. Med förvärvet av Kanonaden tar AF Gruppen ytterligare ett steg framåt i sin Sverigesatsning.

Caroline Grotenfelt (Counsel) har lett projektet tillsammans med teamet på AF Gruppen och Johan Bohm (Senior Associate). Projektgruppen hos Bird & Bird bestod även av bl.a. Carl-Magnus Uggla (skatt), Nimrod Badur (fastighet), David Nilsson (konkurrensrätt) och Camilla Köhler, Marta Laurell, Tanja Tuominen, Josefine Hellquist, Victor Stålblad och Isabella Palmgren.

Sofie Sjåtil, Head of M&A AF Gruppen: - Vi är stolta över att välkomna Kanonaden till AF-familjen och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med våra nya kollegor. Med förvärvet av Kanonaden tar vi ytterligare ett steg framåt i vår Sverigesatsning. Varje transaktion är unik och Bird & Bird har ännu en gång visat förmåga att anpassa sig efter vårt behov och sin skicklighet att finna pragmatiska lösningar.

Hans Svensson, Managing Partner Bird & Bird: - Det nordiska investeringsbehovet inom energi, återvinning och infrastruktur är massivt och speglas av en strategisk satsning från vår sida inom Energy & Utilities generellt. Bird & Bird har som rådgivare en unik förståelse för den teknik och reglering och de rättigheter som är styrande för affärsmöjligheterna inom sektorn och som kan förväntas leda till en väsentlig tillväxt på bl a anläggningssidan. Vi är väldigt stolta att ännu en gång ha fått förtroendet att bistå AF Gruppen med ett framgångsrikt förvärv i deras Sverigesatsning.