Bird & Bird biträdde Dentsu Aegis och bistod med sin branschexpertis i förvärvet av Outfox Intelligence.

06-2017

Igår stod det klart att Dentsu Aegis Network Nordic AB förvärvar en majoritetspost i konsultbolaget Outfox Intelligence AB, specialiserat på digital analys och konverteringsoptimering. Outfox är certifierad partner till Google och Optimizely och en av de största återförsäljarna i världen av dataanalysverktyget Google Analytics 360. Bird & Bird företrädde Dentsu Aegis som nu breddar sig inom affärsområdet datadriven marknadsföring.

Jan Berg (delägare Corporate M&A) och Henrik Bergström (delägare Media) ledde coreteamet från Bird & Bird, som även bestod av bl.a. Anna Gustafsson (M&A), Isabella Palmgren och Angelica Lundqvist (Commercial) och Jesper Laudon-Meyer (Employment).

"Vi är stolta över att ha fått företräda Dentsu Aegis i förvärvet av Outfox. Det är ett mycket bra exempel på hur vi på Bird & Bird kombinerar vår omfattande branschkunskap inom media och technologi med vår djuplodade transaktionsexpertis", säger Henrik Bergström.

"Vi har uppskattat att vara i Bird & Bird-teamets säkra händer genom hela transaktionen. Med en stark förståelse för Dentsu Aegis och industrin i allmänhet, guidade Bird & Bird oss genom de juridiska aspekterna av förhandlingen av ett viktigt och komplext avtal som detta." – Mattias Behrer, CEO Dentsu Aegis Network Sweden.