Bird & Bird företräder Capgemini SA i Tradeshifts förvärv av Capgeminis IBX Business Network.

06-2017

Bird & Bird har företrätt Capgemini i samband med Tradeshifts förvärv av Capgeminis IBX Business Network. Sammanslagningen av IBX och Tradeshift har resulterat i världens största affärshandelsplattform då de nu förenar över 1,5 miljoner företag och mer än 500 globala affärskunder.

Då målbolagets verksamhet bedrivits inom ett antal olika legala enheter och i ett antal länder har projektet involverat kollegor från flera av våra practice groups och kontor världen över.

Jan Berg (partner, Corporate M&A) ledde  Bird & Birds team assisterat av Sebastian Westerling (biträdande jurist, Corporate M&A) i Stockholm samt ett flertal kollegor från andra practice groups och kontor.

"Vi är stolta över att ha representerat en av världens största aktörer inom IT-branschen i vad som har varit en komplex transaktion. Vår starka fokus på teknologibaserade företag tillsammans med vår geografiska täckning gör oss väl lämpade att hantera denna typ av transaktioner." säger Jan Berg.