Vi var ombud för Com Hem AB i ett omfattande brottmål

11-2016

Vi var ombud för Com Hem AB i ett omfattande brottmål och huvudförhandling pågick från augusti till oktober. Vårt uppdrag var att biträda åklagaren och att föra Com Hem ABs talan angående ett skadeståndskrav om 12 miljoner kronor. Domen meddelades den 16 november och det blev full framgång. Com Hem fick 12 miljoner i skadestånd och full ersättning för rättegångskostnader. Ulf Mellqvist, delägare i vår processgrupp ledde målet: http://2bird.ly/rK5XxZq