Bird & Bird tar ytterligare steg i nordisk tillväxtstrategi – förstärker på transaktionssidan och inom incitament och ersättningar

05-2016

Bird & Bird tar ytterligare steg i den nordiska tillväxtstrategin genom att välkomna en ny delägare och två nya counsels på Stockholmskontoret. Från och med 1 maj 2016 är Jan Berg en av totalt 13 delägare i Stockholm och Caroline Grotenfelt och Ottilia Boström är nya counsels.

Bird & Bird är världsledande inom bl.a. Tech & Comms, Media och IP och gick redan på 90-talet i bräschen för branschinriktningen hos advokatbyråer. I Norden är Bird & Bird den enda internationella och fullt integrerade advokatbyrån med kontor i Sverige, Danmark och Finland. Därmed kan vi erbjuda en unik integrerad nordisk rådgivning till våra klienter och den samlade kompetensen hos 150 jurister på våra fyra nordiska kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Århus.

Jan Berg ingår i byråns corporategrupp och är specialiserad på publik och privat M&A samt bolags- och aktiemarknadsrättslig frågor. Han har omfattande erfarenhet av gränsöverskridande företagstransaktioner primärt inom IT- och telekombranscherna men även fastighetsbranschen. Jan bistår regelbundet institutioner och grundare i samband med etablering av private equity- och fastighetsfonder och liknande investeringsstrukturer.

- Det är fantastiskt roligt att få fortsätta att utveckla verksamheten i min nya roll som delägare, inte minst inom ramen för corporategruppen där vi har ett tätt samarbete mellan kontoren i Norden,  säger Jan.  

Caroline Grotenfelt ingår också hon i byråns corporategrupp. Hon är specialiserad på privat och publik M&A och bolagsrätt och har gedigen erfarenhet som rådgivare till nationella och internationella klienter i komplexa gränsöverskridande transaktioner och omfattande integrations- och omstruktureringsprojekt. Caroline biträder även klienter regelbundet i kapitalmarknadstransaktioner och incitamentsprogram.

Ottilia Boström började på Bird & Bird i januari 2016. Ottilia ingår i Bird & Birds internationella arbetsrätts- och incitamentsteam och har spetskompetens inom europeiska ersättningsregelverk. Ottilias expertis omfattar även ett bredare spektrum av arbetsrätt, pensioner och incitament, särskilt i samband med gränsöverskridande transaktioner, omstruktureringar och omorganisationer.

- Vi är oerhört glada att välkomna tre ytterst kompetenta medarbetare i nya och mer seniora roller inom byrån. Jan och Caroline har arbetat i byrån i flera år och bidragit starkt till byråns tillväxt, framförallt på transaktionssidan. Ottilia anslöt till Bird & Bird vid årsskiftet och har tagit med sig en unik kompetens och ett starkt nätverk inom incitament och förmåner i den finansiella sektorn. Alla tre kommer att spela en viktig roll i den fortsatta nordiska satsningen, säger Hans Svensson, Managing Partner på Stockholmskontoret.