Bird & Bird biträder när svenska X5 Music säljs till amerikanska Warner Music Group

06-2016

Idag offentliggjordes att amerikanska Warner Music Group köper svenska X5 Group AB. Bird & Bird har biträtt säljarna.

X5 Music licensierar musikkataloger för försäljning och marknadsföring av musikprodukter på den digitala marknaden. Produkterna marknadsförs och säljs globalt via bl.a.  iTunes, Amazon, Google och Spotify. X5 kommer att fortsätta som fristående bolag under sin nuvarande ledning.

Bird & Birds team leddes av partner Staffan Boström och counsel Caroline Grotenfelt och bestod i övrigt av bl.a. Anna Gustafsson och Lina Neuwirth.