Uggla, Badur och Boström till Bird & Bird

02-2016

Bird & Bird växer och förstärker skatte-, fastighets- och arbetsrättsgrupperna med fler specialister under januari och februari. Rekryteringarna är ett led i en höjd ambition kring att ytterligare stärka erbjudandet till klienter, liksom att fortsätta utveckla Bird & Birds nordiska erbjudande.

Carl-Magnus Uggla kommer närmast från Hannes Snellman där han var ansvarig för skattegruppen. På Bird & Bird blir han ansvarig delägare för Stockholmskontorets skattegrupp om åtta skattejurister. Carl-Magnus har mer än 16 års erfarenhet som rådgivare inom svensk och internationell företagsbeskattning med ett särskilt fokus på komplexa transaktioner och struktureringar. 

- Bird & Bird har sedan länge en imponerande skattegrupp i Sverige. Det känns naturligtvis otroligt inspirerande att nu få vara med och leda samt utveckla gruppen ytterligare, både lokalt samt i samarbete med våra 1 100 jurister i 19 länder. Kombinationen av en stark skattegrupp och duktiga advokater inom ett stort antal områden, i en så internationell kontext, gör oss unikt kvalificerade att stödja klienterna med kommersiell skatterådgivning, säger Carl-Magnus. 

Nimrod Badur kommer också han från Hannes Snellman och blir på Bird & Bird ansvarig delägare för fastighetsgruppen.  Nimrod är specialiserad på bl.a. kommersiell fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt, fastighetstransaktioner och infrastrukturprojekt. 

- Bird & Bird har ett mycket starkt internationellt varumärke och i Sverige har de en stark fastighetsgrupp med oerhört bred kompetens. Det känns väldigt spännande och utmanande att tillsammans med framförallt de nordiska kontoren utveckla och bygga vidare på den framgångsrika strategin och att kunna erbjuda fastighetsmarknaden en oerhört konkurrenskraftig fastighetsexpertis, säger Nimrod.

Ottilia Boström kommer närmast från Cederquist och förstärker Bird & Birds internationella arbetsrätts- och incitamentsteam med spetskompetens inom europeiska ersättningsregelverk. Ottilias expertis omfattar även ett bredare spektrum av arbetsrätt, pensioner och incitament, särskilt i samband med gränsöverskridande transaktioner, omstruktureringar och omorganisationer.

- Bird & Bird är en byrå med specialister. Det är därför spännande att ansluta till Bird & Bird med min kompetens inom ersättningsregelverk. Byråns profil överensstämmer väldigt väl med mina pågående uppdrag och klientrelationer, liksom tidigare erfarenheter och jag ser jag fram emot fortsatta samarbeten på det internationella planet, säger Ottilia.

Rekryteringarna av Carl-Magnus, Nimrod och Ottilia stärker Bird & Birds erbjudande i linje med strategin att tillhandahålla förstklassig specialistkompetens inom ett antal utvalda rättsområden av central betydelse för våra klienter, liksom att ytterligare utveckla det nordiska erbjudandet tillsammans med kontoren i Köpenhamn och Helsingfors.

- Vi är mycket glada att välkomna tre så kompententa medarbetare. Carl-Magnus, Nimrod och Ottilia besitter alla särskilt intressant expertis inom sina områden och kommer att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen och integrationen av våra nordiska verksamheter, säger Hans Svensson, Managing Partner på Stockholmskontoret.