Ny föräldrapolicy löser livspusslet

 

02-2015

Ett så kallat ”Buddy”-program har lanserats på Bird & Birds Stockholmskontor. Detta är en del i arbetet med att säkerställa högsta möjliga service för klienter, bland annat genom att möjliggöra en fortsatt aktiv relation och kommunikation mellan klienten och juristen under en tidsperiod där denne har småbarn. Det är även en del i arbetet att göra Bird & Bird till bästa möjliga arbetsplats. Denna interna förändring möjliggör och förenklar även för jurister att kombinera arbetslivet med livet som småbarnsförälder.

Att få en "Buddy" innebär att småbarnsföräldern arbetar om ett nära team med ytterligare en jurist, ofta mer junior, som är insatt i allt pågående arbete. Detta möjliggör att arbetet kan ske sömlöst och effektivt även i småbarnsförälderns frånvaro, exempelvis på grund av sjukt barn. Målet är att en förälder som inte är på arbetsplatsen fortfarande kan ha kontroll över det arbete som pågår samtidigt som klienten erbjuds kommunikationsvägar och tillförsäkras tillgång till vår service.

Initiativtagaren Katarina Åhlberg lyfter särskilt fram att det inte är fråga om ett kvinnoproblem som når sin lösning, utan en högaktuell fråga för både män och kvinnor som blir småbarnsföräldrar.

"Buddy"-programmet har mötts av mycket positiva reaktioner både från Bird & Bird-teamet i Stockholm och av klienter och branschen i övrigt. Förhoppningen är att ständigt kunna utvecklas i syfte att alltid möjliggöra för våra kompetenta och talangfulla medarbetare att arbeta kvar hos oss.

 

Författare