Bird & Bird biträder Lexmark International Technology S.A vid förvärv av ReadSoft (publ)

09-2014

Lexmark International Technology offentliggjorde idag att man nått ca 98 procent av aktierna och rösterna i ReadSoft AB (publ), genom en kombination av anslutning till Lexmarks bud på ReadSoft och direkta förvärv från större ägare.

Det första budet offentliggjordes av Lexmark International Technology den 6 maj 2014. Lexmarks bud följdes i mitten av juni av ett konkurrerande bud från Hyland Software.

Därefter har Lexmark och Hyland under sommaren utkämpat en utdragen budstrid, med succesiva höjningar och förlängningar, vilken bland annat innefattade att Hyland skaffade sig kontroll över en så stor del av aktierna i ReadSoft att Lexmarks bud blockerades. Detta följdes av att Lexmark lämnade ett hel nytt och högre erbjudande och genom förvärv från bland annat ReadSofts grundare skaffade sig kontroll över röstmajoriteten i ReadSoft. Hyland återkallade därefter sitt bud, varefter Lexmarks bud nådde den samlade anslutningsgraden (inklusive förvärv vid sidan av erbjudandet) om 98 %. Den budstrid som påbörjades i maj är därmed definitivt avslutad. Budpremien i förhållande till den sista opåverkade börskursen i maj 2014 uppgår till mer än 200 %.

Lexmarks erbjudanden har genomgående rekommenderats av styrelsen i ReadSoft AB. Lexmarks erhöll redan i juni nödvändiga myndighetstillstånd för att kunna genomföra förvärvet.

Resterande aktier kommer att lösas in enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen om inlösen av minoritetsaktier.

Förvärvet av svenska ReadSoft är ett ytterligare steg i Lexmarks fortsatta ompositionering från hårdvaruföretag till att fokusera på helhetslösningar för att minska gapet mellan den tryckta och den digitala världen, och mellan ostrukturerad och strukturerad data och processer. Lexmark International Technology är ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc. Under 2013 uppgick Lexmarks försäljning till över 3,6 miljarder USD, och koncernen hade verksamhet i över 170 länder och sysselsatte cirka 12 000 personer.

ReadSoft erbjuder lösningar för automatiserad hantering av fakturor, beställningar, och andra inkommande dokument. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är integrerad med bland annat ERP-system från SAP och Oracle. ReadSoft är idag en världsomspännande grupp, med dotterbolag i 17 länder. ReadSofts aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Lexmark biträds av Bird & Bird i Stockholm med stöd från byråns kontor i Frankfurt, München, Köpenhamn, London, Bryssel och Warszawa.

Teamet från Bird & Bird leds av delägare Hans Svensson och biträdande jurist Caroline Grotenfelt och delägarna Jörgen Ekström, Gabriel Lidman, Mahmut Baran, Fabian Niemann (Frankfurt), Anne Federle (Bryssel), Stefan Münch (München) och Maciej Gawronski (Warszawa) och biträdande juristerna Johanna Elvander Juhlin, Anna Gustafsson, Johan Bohm, Magnus Berterud, Nina Strandnäs, Daniel Thorbjörnsson, Ida Smed Sörensen och Tim Boström.