Bird & Bird biträder Lexmark vid bud till ReadSofts aktieägare

05-2014

Lexmark International Technology S.A. har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Det föreslagna förvärvet av svenska ReadSoft är ett ytterligare steg i Lexmarks fortsatta ompositionering från hårdvaruföretag till att fokusera på helhetslösningar för att brygga gapet mellan den tryckta och den digitala världen, och mellan ostrukturerad och strukturerad data och processer. Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till ca 1,2 miljarder kronor.

Lexmark International Technology är ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc. Under 2013 uppgick Lexmarks försäljning till över 3,6 miljarder USD, och koncernen hade verksamhet i över 170 länder och sysselsatte cirka 12 000 personer.

ReadSoft erbjuder lösningar för automatiserad hantering av fakturor, beställningar, och andra inkommande dokument. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är integrerad med bland annat ERP-system från SAP och Oracle. ReadSoft är idag en världsomspännande grupp, med dotterbolag i 17 länder. ReadSofts aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Lexmark biträds av Bird & Bird i Stockholm med stöd från byråns kontor i Frankfurt, München, Köpenhamn, London, Bryssel och Warszawa.

Teamet från Bird & Bird leds av delägare Hans Svensson och biträdande jurist Caroline Grotenfelt och delägarna Jörgen Ekström, Gabriel Lidman, Mahmut Baran, Fabian Niemann (Frankfurt), Anne Federle (Bryssel), Stefan Münch (München) och Maciej Gawronski (Warszawa) och biträdande juristerna Johanna Elvander Juhlin, Anna Gustafsson, John Bohm, Magnus Berterud, Nina Strandnäs, Daniel Thorbjörnsson, Ida Smed Sörensen, Tim Boström och Johanna Stampe.