Fransk-svensk advokat ny delägare på Pariskontoret

05-2014

Bird & Bird välkomnar Anne-Cécile Hansson Lecoanet som ny delägare på Pariskontoret.

Anne-Cécile har omfattande erfarenhet inom bolags- och kommersiell rätt och är specialiserad på M&A, investeringar, omstruktureringar och kommersiella avtal. Hon har sedan lång tid tillbaka arbetat med ett stort fokus på fransk-nordiska transaktioner och affärer.

Närmast kommer Anne-Cécile från den amerikanska storbyrån Jones Day, där hon inriktade sig på bolags- och kommersiell rätt och regelbundet biträdde fransk-nordiska klienter. Dessförinnan arbetade Anne-Cécile på Linklaters Pariskontor (då Lagerlöf & Leman) där hon i stor utsträckning biträdde fransk-svenska bolag, bland annat i samband med transaktioner och kommersiella avtal.
– Bird & Birds internationella närvaro är oerhört inspirerande och jag ser verkligen fram emot att fortsätta expanderande min plattform för gränsöverskridande arbete, säger Anne-Cécile.

Anne-Cécile är medlem i Sveriges advokatsamfund och Paris advokatsamfund samt talar flytande svenska, franska och engelska.
– Med sin gedigna erfarenhet av bolags- och kommersiell rätt och ett uttalat fokus mot fransk-nordiska klienter är Anne-Cécile ett mycket välkommet tillskott till våra kontor i Paris och Stockholm, men även för Bird & Bird i stort, säger Katarina Åhlberg, Managing Partner på Bird & Bird Stockholm.