Tvisten mellan Prosolvia och PwC är avslutad

10-2013

PwC har nu betalat förlikningsbeloppet 742,5 miljoner kr och överklagandet har därför återkallats i Högsta domstolen som kommer att avskriva målet. 

Tvisten, som pågått i 12 år, är därmed avslutad.

Prosolvias konkursbo har biträtts av advokaterna Michael Frie och Ulf Mellqvist på Bird & Bird Advokatbyrå. 
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Zetterberg, konkursförvaltare Prosolvia, 031-10 54 66, lars.zetterberg@ackordscentralen.se 
Michael Frie, advokat Bird & Bird, 08-506 320 07, michael.frie@twobirds.com