Prosolvias konkursbo tillerkänns drygt 2 miljarder i ersättning av PWC

08-2013

Hovrätten för västra Sverige dömer PWC att ersätta Prosolvias konkursbo med 890 miljoner kronor i skadestånd för vårdslös revision. Till detta kommer rättegångskostnader med 112 miljoner kronor och ränta med drygt 1,1 miljarder kronor. Totalt ska således PWC betala ca 2 miljarder kronor.

Domen är givetvis en mycket stor framgång för Konkursboet. Precis som tingsrätten anser hovrätten att PWC:s revision av Prosolvias redovisning och förvaltning har skett i strid med god revisionssed och har varit behäftad med allvarliga fel och brister. Men hovrätten har också gett Konkursboet rätt i den för målet så centrala frågan, att den oaktsamma revisionen orsakade att Prosolvia försattes i konkurs och drabbades av skada. Hovrättens dom visar alltså inte bara att revisorerna har varit oaktsamma utan även att Prosolvia hade överlevt som bolag om revisionen hade skett enligt god revisionssed, dvs. att PWC genom sin oaktsamma revision orsakade konkursen och skadan i Prosolvia.

Konkursförvaltare är Lars Zetterberg på Ackordscentralen Väst. Konkursboet företräddes i målet av advokaterna Michael Frie och Ulf Mellqvist från Bird & Bird Advokatbyrå.

http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-for-Vastra-Sverige-domer-ut-skadestand-i-tvist-mellan-Prosolvias-konkursbo-och-revisorerna/

Mer information:

Michael Frie, delägare Bird & Bird, 0734 24 20 07, [email protected]  

Ulf Mellqvist, delägare Bird & Bird, 0734 24 20 09, [email protected]

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird, 0727 34 97 21,  [email protected]