Northland Resources rekonstruktion framgångsrikt avslutad

08-2013

Bird & Bird har biträtt Northland Resources vid rekonstruktionen av Northland Resources-gruppen som idag 23 augusti framgångsrikt avslutats.

Idag 23 augusti har tingsrätten beslutat att rekonstruktionerna av dotterbolagen Northland Resources AB (publ), Northland Sweden AB och Northland Logistic AB upphör. Den 8 augusti meddelades att dotterbolagen begärt att deras respektive företagsrekonstruktioner ska avslutas som en följd av att rekonstruktionsplanen och ackordet vunnit laga kraft och att syftet med företagsrekonstruktionen därmed blivit uppfyllt. Detta fastställdes av Luleå tingsrätt den 12 juli. Tingsrätten fattade idag beslutet att företagsrekonstruktionerna i enlighet med begäran skall upphöra. Beslutet börjar gälla med omedelbar verkan.

Bird & Bird har varit involverade i hela rekonstruktionsarbetet och samarbetat med rekonstruktören. Bird & Bird biträder kontinuerligt Northland Resources i utvecklingen och finansieringen av koncernens projekt. För ytterligare information om Northland, se www.northland.eu.

Bird & Birds team leds av delägarna Jim Runsten och Andreas Börjesson och består i övrigt huvudsakligen av Anders Hellström, Peter Eriksson, Helena Dahlin, Josefine Jonsson och Sofia Stecksén.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,

08 506 320 43,  jim.runsten@twobirds.com

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,

08 501 097 21,  fredrika.ahnborg@twobirds.com