Bird & Bird öppnar kontor i Danmark och blir den enda internationella advokatbyrån med närvaro i hela Östersjöregionen

Bird & Bird meddelar idag att man går samman med den ledande danska byrån Bender von Haller Dragsted den 1 maj 2013. Med det nya kontoret i Köpenhamn blir Bird & Bird den enda internationella advokatbyrån med närvaro i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland och Polen, vilket ger byrån en särställning i Norden och hela Östersjöregionen.

BvHD fokuserar liksom Bird & Bird på högteknologiska branscher som IT, telekom och media och man tillhandahåller rådgivning inom bl.a. corporate och M&A, kommersiell rätt, offentlig upphandling och tvistelösning.

– I likhet med Sverige är Danmark en ledande kunskapsekonomi. Danmark är en dynamisk marknad för innovativa företag och BvHD har fokus på samma branscher som Bird & Bird. Detta gör BvHD till ett perfekt komplement för våra klienter och vi är mycket glada att välkomna våra nya danska kollegor, säger Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner på Bird & Bird i Stockholm.

Vi är oerhört stolta och glada över att bli en del av Bird & Bird. Vi är övertygade om att Bird & Bird och BvHD passar bra ihop, inte enbart ur ett affärsmässigt perspektiv men även kulturellt vilket har varit en mycket viktig del i vårt beslut att gå vidare med samgåendet. Den senaste rekryteringen av corporate and M&A specialisterna Ulrich Lausten och Christian Scherfig kommer att skapa ytterligare synergier och möjligheter för Bird & Bird på den danska marknaden, säger Peter Lind Nielsen, Managing Partner på BvHD.

- Slut -

Mer information:
Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner Bird & Bird,
08 506 320 87, katarina.ahlberg@twobirds.com
Sanna Reutland, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 59, sanna.reutland@twobirds.com